zaloguj siÄ™   |    zarejestruj siÄ™   |    mapa strony   |
Aby przenieść wiadomości do wybranej podkategorii - kliknij jej nazwę

Andrzejki

04.12.2016

       Zgodnie z tradycjÄ… w SP Orchowo odbywaĹ‚y siÄ™ zabawy andrzejkowe. DoskonaĹ‚a okazja do wróĹĽb, konkursów i zabawy tanecznej. W tym roku andrzejki trwaĹ‚y przez kilka dni.

W piatek 25 listopada z inicjatywy SU odbyĹ‚a siÄ™ ogólnoszkolna zabawa andrzejkowa. SamorzÄ…d Uczniowski   z opiekunem p. JustynÄ… PaluszyĹ„skÄ… przygotowaĹ‚ wiele ciekawych konkursów i zabaw z nagrodami. Wybrano "andrzejkowÄ…" parÄ™ królewskÄ….  DuĹĽÄ… popularnoĹ›ciÄ… cieszyĹ‚ siÄ™ sklepik prowadzony przez Huberta Ĺ»ywczewskiego. OprawÄ™ muzycznÄ… zapewniĹ‚ DJ Wiktor.

We wtorek  Ĺ›wiÄ™towali uczniowie z klasy IIb. Uczniowie pod opiekÄ… wychowawczyni p. Marii Wietrzykowskiej wlewali kolejno  roztopiony wosk  przez klucz a nastepnie odczytywali podĹ›wietlajÄ…c  woskowe figury co niesie przyszĹ‚ość.  Nie zabrakĹ‚o innych zabaw np z ustawianiem butów, zabawy z krzesĹ‚ami, zabawy z wyborem przyszĹ‚ego zawodu czy partnera ĹĽyciowego.

W środę zabawy andrzejkowe odbywały się w pozostałych klasach edukacji wczesnoszkolnej.

W klasie IIIb obok tradycyjnych wróĹĽb i zabaw pojawiĹ‚y siÄ™  zabawy, które przygotowali sami uczniowie. ByĹ‚a  to zabawa w gorÄ…cÄ… kulÄ™,  w klambury, zabawa z butelkÄ…, zabawa w przekĹ‚uwanie serc nie tylko z imionami przyszĹ‚ych partnerek czy partnerów ale teĹĽ miejsca przyszĹ‚ego zamieszkania czy hodowania zwierzÄ…tka.  Na koniec zabawy dzieci otrzymaĹ‚y od naszego  zaproszonego goĹ›cia  p. Magdaleny Szeszyckiej  lizak  z wróĹĽbÄ…. W sĹ‚odycze i napoje obficie zaopatrzyli nas rodzice.  Za co serdecznie dziekujemy.

 

Klasa IIIa zaprezentowaĹ‚a wiersz i zabawy taneczne, przeprowadziĹ‚a wróĹĽby: KoĹ‚o fortuny, samochód przyszloĹ›ci, zawód. Wychowawczyni p. Janina Nowak przygotowaĹ‚a dla swych podopiecznych smaczne mufinki z sympatycznymi wróĹĽbami. SĹ‚odycze i napoje ufudowaĹ‚a klasowa rada rodziców.

« inne aktualnoĹ›ci