zaloguj si─Ö   |    zarejestruj si─Ö   |    mapa strony   |
Aby przenie┼Ť─ç wiadomo┼Ťci do wybranej podkategorii - kliknij jej nazw─Ö

Przedszkole

PRZEDSZKOLE GMINNE W ORCHOWIE 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ORCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013- 2018

PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJ─ś PRACY UKIERUNKOWAN─ä NA ROZWÓJ DZIECI

Diagnozowanie umiej─Ötno┼Ťci i wiadomo┼Ťci dzieci, dba┼éo┼Ť─ç o ich wszechstronny i zrównowa┼╝ony rozwój
• Promocja zdrowia, w tym aktywno┼Ťci ruchowej i zdrowego ┼╝ywienia
• Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobro─ç, empatia, otwarto┼Ť─ç, zaradno┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç emocjonalna, samodzielno┼Ť─ç, wiara we w┼éasne mo┼╝liwo┼Ťci, umiej─Ötno┼Ť─ç wspó┼édzia┼éania
• Planowany proces wychowawczy oparty na warto┼Ťciach i radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi
• Stworzenie atmosfery bezpiecze┼ästwa i zaufania w ┼Ťrodowisku rodzinnym i przedszkolnym
• Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
• Efektywne anga┼╝owanie rodziców do realizacji zada┼ä okre┼Ťlonych w koncepcji
• Promowanie dzia┼éalno┼Ťci przedszkola w ┼Ťrodowisku lokalnym
• Opracowanie i wdro┼╝enie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu poprzez stosowanie: bajkoterapia, muzykoterapia, grafoterapia, zabawy interakcyjne, dram─Ö itp.

CELE SZCZEGÓ┼üOWE:

o Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie┼ä oraz kszta┼étowanie czynno┼Ťci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.,
o Budowanie systemu warto┼Ťci, w tym wychowywanie dzieci tak, ┼╝eby lepiej orientowa┼é si─Ö w tym, co jest dobre, a co z┼ée;
o Kszta┼étowanie u dzieci odporno┼Ťci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak┼╝e do ┼éagodnego znoszenia stresów i pora┼╝ek;
o Rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci, które s─ů niezb─Ödne w poprawnych relacjach
o Stwarzanie warunków sprzyjaj─ůcych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró┼╝nicowanych mo┼╝liwo┼Ťciach fizycznych i intelektualnych;
o Troska o zdrowie dzieci i ich sprawno┼Ť─ç fizyczn─ů, zach─Öcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
o Budowanie dzieci─Öcej wiedzy o ┼Ťwiecie spo┼éecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci prezentowania swoich przemy┼Ťle┼ä w sposób zrozumia┼éy dla innych;
o Wprowadzenie dzieci w ┼Ťwiat warto┼Ťci estetycznych i rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci wypowiadania si─Ö poprzez muzyk─Ö, ma┼ée formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
o Kszta┼étowanie u dzieci poczucia przynale┼╝no┼Ťci spo┼éecznej ( do rodziny, grupy rówie┼Ťniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
o Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo┼Ťci, aktywno┼Ťci i samodzielno┼Ťci, a tak┼╝e kszta┼étowanie tych wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci, które s─ů wa┼╝ne w edukacji szkolnej
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU:
o Ciekawe ┼Ťwiata
o Ufne w stosunku do nauczycieli
o Radosne
o Aktywnie uczestnicz─ůce w ┼╝yciu przedszkola
o Twórcze i samodzielne w dzia┼éalno┼Ťci zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz w┼éasnego rozwoju
o Uczciwe i prawdomówne
o Odpowiedzialne i obowi─ůzkowe
o Kulturalne i tolerancyjne
o Świadome zagrożeń
o Sprawne fizycznie
Model absolwenta:

dziecko ko┼äcz─ůce przedszkole i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonowa─ç w roli ucznia
 Przedszkole realizuje nast─Öpuj─ůce programy pracy z dzie─çmi:

1. Program Wychowania Przedszkolnego . Wydawnictwo szkolne  PWN autor: E. Tokarska, J. Kopala, E. Kordos

2. Program nauczania j─Özyka angielskiego. Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe. Autor Mariola Boguckai Dorota ┼üo┼Ť 

3. Kochamy Dobrego Boga, wydawnictwo WAM, Ksi─Ö┼╝a Jezuici

4. Program wychowawczy " Każdy przedszkolak wie, co jest dobre a co złe"

5.. Praca logopedyczna prowadzona jest według indywidualnego planu terapii logopedycznej

W codziennej pracy wykorzystujemy równie┼╝:

- elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

- elementy metody Ruchu Rozwijaj─ůcego Weroniki Sherborne

- elementy metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolf Laban

- elementy metody aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss

- elementy metody twórczego ruchu Carla Orffa

- elementy  metody pedagogiki zabawy


Kadra Przedszkola Gminnego w Orchowie w roku szkolnym 2016/2017

p.o. Dyrektora Zespo┼éu Szkolno - Przedszklnego w Orchowie mgr inz Urszula Bartz - Lewandowska 

Nauczyciele:

mgr Anna Kryszak

mgr Emilia Konieczka

mgr El┼╝bieta Górna

mgr Anna Muszyńska

mgr Marika Zalewska 

mgr Maria Przybylska 

Woźna Halina Śmigielska

ZAJ─śCIA DODATKOWE:

1. J. angielski - prowadz─ůcy mgr Justyna Paluszy┼äska

2. Religia - prowadz─ůcy mgr Alina Wo┼║niewicz 

3. Logopedia - prowadz─ůcy mgr Dorota Stube

4. Pedagog szkolny - mgr Dorota Glanc

5. Gimnastyka korekcyjna - mgr Elzbieta Misztal

5. J. angielski ( dodatkowy) - mgr Agnieszka K─ůkolewska

6. Rytmika - mgr Michał Stochliński

Przyjaciele Przedszkola:

1. Pa┼ästwo Beata i ┼üukasz  G┼éowaccy Club Holidays Orchowo

2. Pan Piotr Rawicki PPHU Dobre Auto Auto Orchowo

3. Pan Micha┼é Przybylski Dobre Auto&Michpol  Orchowo

4.Prezes Zarz─ůdu  Spó┼éki  "Ró┼╝ - Pol" w Ró┼╝annie Pan Stefan Waszak

5. Bank Spó┼édzielczy w Strza┼ékowie Oddzia┼é w Orchowie

6. Państwo Krystyna Marek Poniedzedziałek

7. Barwit Państwo Witold Elżbieta Barszcz

8. Pa┼ästwo Iwona Pawe┼é Górni

9.. Mont Bud Stacja Paliw Orchowo

10. Państwo Kwiatkowscy

11. Państwo Lidia i Piotr Kasprzyk " KASPRZYK TRANSPORT"

12. Pani Dorota Kasprowicz - Wi┼Ťniewska Pan Rados┼éaw Wi┼Ťniewski

13. Pan Sławomir Zalewski

14. Pracownia Artystyczna  A&K Pani Anita Szczepa┼äska

15. Pa┼ästwo Danuta i Damian Kry┼Ťlak

16. Państwo Izabela i Sławomir Misch

17. ALTYNK Albin Konopka Orchowo 

18. Halina Bogdan Jastrz─ůb