zaloguj si─Ö   |    zarejestruj si─Ö   |    mapa strony   |
Aby przenie┼Ť─ç wiadomo┼Ťci do wybranej podkategorii - kliknij jej nazw─Ö

Samorz─ůd Uczniowski SP

Cele Samorz─ůdu Uczniowskiego
Plan Pracy Samorz─ůdu Uczniowskiego

SP Orchowo 2016/2017

Opiekun : Justyna Paluszyńska


Sk┼éad Samorz─ůdu Szkolnego:
Przewodnicz─ůca: Zuzanna Ogrodowicz
Zast─Öpca Przewodnicz─ůcej: Kinga Nowak
Sekretarz: Klaudia Popowska
Skarbnik: Agata Bulakowska

Skład Pocztu Sztandarowego:
1.Hubert ┼╗ywczewski
2.Maciej Andrzejewski
3.Agata Bułakowska
4.Klaudia Nowak
5.Zuzanna Ogrodowicz
6.Kinga Nowak
7.Klaudia Popowska


1. Cele Samorz─ůdu Uczniowskiego:
a) celem Samorz─ůdu Uczniowskiego jest kszta┼étowanie samodzielnego i ┼Ťwiadomego kierowania swoim post─Öpowaniem, kszta┼étowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania si─Ö z celami i zadaniami spo┼éeczno┼Ťci szkolnej, uznaniu ich za w┼éasne, d─ů┼╝enie do ich realizacji z w┼éasnej inicjatywy i poczucia w┼éasnej za nie odpowiedzialno┼Ťci,
b) realizacja celów winna by─ç po┼é─ůczona z dba┼éo┼Ťci─ů o kszta┼étowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imi─Ö Szko┼éy, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


2. Zadania Samorz─ůdu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017
a) organizowanie i zach─Öcanie ca┼éej spo┼éeczno┼Ťci uczniowskiej do nale┼╝ytego spe┼éniania obowi─ůzków szkolnych,
b) rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
c) organizowanie imprez o charakterze powa┼╝nym i rozrywkowym,
d) zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów mi─Ödzy uczniami oraz mi─Ödzy uczniami i nauczycielami,
e) zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szko┼é─ů.


3. Działania stałe:
a) spotkania z przedstawicielami Samorz─ůdów Klasowych,
b) zbieranie dokumentacji z dzia┼éalno┼Ťci szkolnej Samorz─ůdu Uczniowskiego,
c) organizacja imprez szkolnych,
d) dzia┼éania podejmowane w odpowiedzi na propozycje wspó┼épracy w akcjach podejmowanych przez ró┼╝ne instytucje na terenie miasta i gminy.

Praca Samorz─ůdu Uczniowskiego dotyczy pewnych kr─Ögów tematycznych rozwijanych        i realizowanych w ci─ůgu ca┼éego roku. S─ů to nast─Öpuj─ůce zagadnienia:

1. Rozwijanie samorz─ůdno┼Ťci:
a) opracowanie planu pracy Samorz─ůdu Uczniowskiego,
b) sta┼ée prowadzenie tablicy informacyjnej Samorz─ůdu Uczniowskiego,
c) spotkanie z samorz─ůdami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie
ze Statutem Szko┼éy, Regulaminem Ucznia, Wewn─ůtrzszkolnym Systemem Oceniania,
d) udzia┼é w uroczysto┼Ťciach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,
e) pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynaj─ůcych i ko┼äcz─ůcych rok szkolny
oraz apeli porz─ůdkowych i okoliczno┼Ťciowych,
f) systematyczne spotkania Rady Samorz─ůdu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie
i organizowanie pracy,
g) pe┼énienie dy┼╝urów uczniowskich w szkole,                                                                                     h) pomoc kole┼╝e┼äska.


2. Akcje charytatywne:
a) udzia┼é w akcjach charytatywnych wynikaj─ůcych z potrzeb,
b) organizowanie zbiórki pieni─Ödzy i rzeczy na potrzeby schroniska dla zwierz─ůt,
c) w┼é─ůczenie si─Ö do akcji „Góra Grosza”,
d) w┼é─ůczenie si─Ö do akcji „Wielka Orkiestra ┼Üwi─ůtecznej Pomocy”.


3. Udzia┼é Samorz─ůdu Uczniowskiego w pracach porz─ůdkowych na rzecz szko┼éy i ┼Ťrodowiska

a) zbiórka baterii,
b) udzia┼é w akcjach ekologicznych – m.in. „Sprz─ůtania ┼Ťwiata”, itp.
c) zbiórka makulatury, nakr─Ötek od butelek, itp.


4. Kultura sp─Ödzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub ┼Ťrodowiskowe

a) Mikołajki,
b) Dzień Dziecka,
c) Pierwszy dzień wiosny,
d) Targi Edukacyjne – Promocja Szko┼éy,
e) Inne.


5. Obchody rocznic narodowych oraz uroczysto┼Ťci szkolnych

a) Dzień Edukacji Narodowej,
b) ┼Üwi─Öto Niepodleg┼éo┼Ťci,
c) Rocznica Konstytucji 3 Maja,
d) Bo┼╝e Narodzenie,
e) Zakończenie Roku Szkolnego
e) Dzień wiosny,
f) Światowy Dzień Ziemi,
g) Inne