zaloguj siÄ™   |    zarejestruj siÄ™   |    mapa strony   |
Aby przenieść wiadomości do wybranej podkategorii - kliknij jej nazwę

Dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE 2016/2017

Plan pracy  szkoĹ‚y  ZSP 

Wewnatrzszkolne Zasady Oceniania 

Statut szkoĹ‚y 

Terminarz spotkań z rodzicami

  1.  22 wrzeĹ›nia 2016 r. – zebranie ogólne ,
  2. 27 paĹşdziernika 2016 r. – konsultacje indywidualne,
  3. 17 listopada 2016 r. - zebrania klasowe,
  4. 26 stycznia 2017 r. - zebranie ogólne,
  5. 23 marca 2017 r. – konsultacje indywidualne,
  6. 11 maja 2017 r. – zebrania klasowe

DOKUMENTY SZKOLNE 2015/2016

Roczny plan zebraĹ„ z rodzicami 

Plan pracy dydaktyczno-opiekuĹ„czo-wychowawczej ZSP  

WewnÄ…trzszkolny System Oceniania 

Plan zajęć w Szkole Podstawowej 

Plan zajęć w Gimnazjum 

Wychowawcy klas 

Biblioteka Gimnazjum 

Plan pracy pedagoga szkolnego

Program profilkatyki ZSP   

Statut ZSP Orchowo  

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

WewnÄ…trzszkolny system doradztwa zawodowego

KODEKS 2.0  

PROJEKT EDUKACYJNY  

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ