Samorz─ůd Uczniowski ZSP

Samorz─ůd Uczniowski ZSP

Plan Prac Plan pracy Samorz─ůdu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. W┼éadys┼éawa Lorkiewicza i Gimnazjum Im. Powsta┼äców Wielkopolskich 1918-1919 w Orchowie na rok 2018-2019.

Opiekun : Justyna Paluszyńska


Sk┼éad Samorz─ůdu Szkolnego:


Przewodnicz─ůce: Zuzanna Ogrodowicz, Katarzyna Kosiak
Zast─Öpcy: Nikola Konopka, Kinga Nowak
Sekretarz: Hubert ┼╗ywczewski, Klaudia Popowska
Skarbnik: Agata Bulakowska

            Rozwijanie aktywno┼Ťci i samorz─ůdno┼Ťci jest jedn─ů z wa┼╝niejszych spraw w procesie wychowania. Samorz─ůd tworz─ů wszyscy uczniowie szko┼éy lub placówki. Zgodnie z ustaw─ů oprócz dzia┼éalno┼Ťci dydaktyczno - wychowawczej, szko┼éa powinna uczy─ç swoich podopiecznych wspó┼édzia┼éania w sprawach publicznych poprzez wspó┼éprac─Ö z innymi, dzielenie si─Ö zadaniami i wywi─ůzywanie si─Ö z nich. Praca SU dotyczy pewnych kr─Ögów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Prezentowany poni┼╝ej harmonogram dzia┼éa┼ä jest zgodny ze statutem szko┼éy i dostosowany do oczekiwa┼ä uczniów, nauczycieli i wychowawców.

SAMORZ─äD UCZNIOWSKI DZIA┼üA W NAST─śPUJ─äCYCH OBSZARACH:


1.DZIA┼üALNO┼Ü─ć STATUTOWA


Nale┼╝y do niej: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i wspó┼édecydowanie o sprawach szko┼éy w obszarze dydaktyki, przestrzeni szko┼éy oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupe┼énianie wiadomo┼Ťci o szkolnych dokumentach; informowanie spo┼éeczno┼Ťci szkolnej o dzia┼éaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ┼Ťciennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szko┼éy; wspó┼épraca z Dyrekcj─ů i Gronem Pedagogicznym i Rad─ů Rodziców; sporz─ůdzanie sprawozda┼ä i tworzenie prezentacji multimedialnych o dzia┼éalno┼Ťci SU.


2.DZIA┼üALNO┼Ü─ć CHARYTATYWNA


Realizowana jest poprzez: zbiórk─Ö pieni─Ödzy i darów na rzecz rodzin, którzy s─ů ubo┼╝si; realizacj─Ö akcji pn. „ - Listopad miesi─ůcem dobroci dla zwierz─ůt”, w czasie której pozyskujemy dary dla pozna┼äskiego schroniska dla zwierz─ůt;udzia┼é w akcji Wielkiej Orkiestry ┼Üwi─ůtecznej Pomocy oraz w┼é─ůczenie si─Ö do akcji „Góra Grosza”.


3.DZIA┼üALNO┼Ü─ć KULTURALNO-O┼ÜWIATOWA

Ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okoliczno┼Ťciowych, w tym m. in. z okazji  Halloween,Andrzejki, Dzie┼ä Wiosny,zabawy karnawa┼éowej
propagowanie warto┼Ťci i tradycji kultury pols kiej; pomoc worganizacji apeli patriotycznych oraz piel─Ögnowanie ceremonia┼éu i tradycji szkolnej z udzia┼éem pocztu sztandarowego; organizowanie konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz okoliczno┼Ťciowych
imprez i akcji, tj.: „Miko┼éajki”, Walentynki, T┼éusty czwartek.,Wielkanoc.


ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZ─äDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

- czuwanie nad ca┼éokszta┼étem prac Samorz─ůdu Uczniowskiego,
- po┼Ťredniczenie mi─Ödzy uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
- doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:
- szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb spo┼éeczno┼Ťci uczniowskiej,
- wp┼éyw na sprawy placówki w obszarze dydaktyki, przestrzeni szko┼éy oraz organizacji jej pracy,
- wzrost aktywizacji i uspo┼éecznienia uczniów oraz wdro┼╝enie ich do samodzielno┼Ťci poprzez rozwój samorz─ůdno┼Ťci, kszta┼étowanie postaw prospo┼éecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomo┼Ťci Praw Cz┼éowieka, Dziecka Ucznia,
-wypracowanie schematu dzia┼éa┼ä, który z powodzeniem mo┼╝na corocznie powtarza─ç, wype┼éniaj─ůc go pomys┼éami i dzia┼éaniami wynikaj─ůcymi z oczekiwa┼ä dzieci i potrzeb szko┼éy,
- pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
- reprezentowanie interesów m┼éodzie┼╝y szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
- stwarzanie mo┼╝liwo┼Ťci rozwijania demokratycznych form wspó┼é┼╝ycia, wspó┼édzia┼éania uczniów i przyjmowania wspó┼éodpowiedzialno┼Ťci za jednostki i grupy oraz wzrost umiej─Ötno┼Ťci pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.


Zadania do wykonania:


Wrzesień

 1. Wybory Samorz─ůdu Uczniowskiego
 2. Ustalenie planu działań na cały rok.

Pa┼║dziernik

 1. Dzie┼ä Komisji Edukacji Narodowej –┼╝yczenia dla wszystkich pracowników szko┼éy.
 2. Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 3. Halloween- dyskoteka z konkursami.

Listopad

 1. Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodleg┼éo┼Ťci.
 2. Akcja „┼Üniadanie daje moc”.
 3. Andrzejki – dyskoteka.
 4. W┼é─ůczenie si─Ö do akcji „Góra Grosza”.
 5. Akcja ( pomoc dla schroniska)- zbiórka ciep┼éych kocy

Grudzień

 1. Szkolne Mikołajki.
 2. W┼é─ůczenie si─Ö w organizacj─Ö kiermaszu bo┼╝onarodzeniowego.
 3. Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce ┼Ťwi─ůtecznej.
 4. Udzia┼é w akcji * I ty mo┼╝esz zosta─ç ┼Ťwi─Ötym Miko┼éajem * -pomoc ubogim rodzinom.


Styczeń

 1. Dzie┼ä Babci i Dziadka – gazetka.
 2. Dzień lat 80/90 -przebranie.
 3. Przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu podczas ferii.
 4. Podsumowanie pracy w I pó┼éroczu.


Luty

 1. Bal karnawałowy.
 2. Poczta Walentynkowa, ubieramy si─Ö na czerwono.
 3. Walentynki/- dyskoteka.
 4. Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.


Marzec

 1. Dzień bez przemocy /-konkurs.
 2. Dzie┼ä Kobiet – ┼╝yczenia dla wszystkich kobiet.
 3. Ekologiczna gazetka” – gazetka ┼Ťcienna po┼Ťwi─Öcona ekologii.
 4. Przywitanie Wiosny -przebieramy si─Ö na zielono,wiosennie.
 5. Konkurs na najpi─Ökniejsz─ů ozdob─Ö ┼Ťwi─ůteczn─ů.
 6. W┼é─ůczenie si─Ö w organizacj─Ö kiermaszu wielkanocnego.

Kwiecień

 1. Wielkanoc– ┼╝yczenia dla nauczycieli i pracowników szko┼éy
 2. Obchody Dnia Ziemi- ubieramy si─Ö na zielono; wykonanie gazetki okoliczno┼Ťciowej.
 3. Wykonanie gazetki nawi─ůzuj─ůcej do Mi─Ödzynarodowego ┼Üwi─Öta Pracy i Dnia Flagi.

Maj

 1. ┼Üwi─Öta majowe –wspó┼éudzia┼é w apelu.
 2. 26 maja – Dzie┼ä Matki – akcent na gazetce ┼Ťciennej po┼Ťwi─Öcony temu ┼Ťwi─Ötu.


Czerwiec

 1. 1 czerwca – Dzie┼ä Dziecka.
 2. Patrona Szkoły.
 3. 23 czerwca – Dzie┼ä Ojca.
 4. Po┼╝egnanie klasy VIII i III gimnazjum.
 5. Podsumowanie pracy Samorz─ůdu Uczniowskiego w roku szkolnym
  2018/2019.
 6. Sporz─ůdzenie sprawozdania z pracy Samorz─ůdu Uczniowskiego w roku
  szkolnym 2018/2019.
 7. Opracowanie wniosków do pracy na nast─Öpny rok szkolny.

Cały rok:

 1. Spotkania Samorz─ůdu Uczniowskiego.
 2. Akcja nakr─Ötki.
 3. Akcja „ Pomó┼╝ i Ty.”
 4. Szcz─Ö┼Ťliwy numerek.
 5. Aktualizacja strony internetowej.
 6. Udzia┼é w uroczysto┼Ťciach szkolnych.
 7. Wspó┼édzia┼éanie z w┼éadzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 8. Praca na rzecz szkoły
 9. Propagowanie pomocy koleżeńskiej.